Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Sarnowie

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie w zakresie ocieplenia ścian z położeniem struktury. Zadanie zrealizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2023”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 44 280,00 zł, w tym kwota wykorzystanego dofinansowania 22 140,00 zł.