“Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jak co roku w organizowanej przez siebie kampanii społecznej “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” przypomina o niebezpieczeństwach związanych ze smogiem, zaczadzeniem i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

-Jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzenia grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów?

-Jak poprawnie eksploatować systemu kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia?

Na te pytania stara się odpowiedzieć kampania społeczna organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy. Adresowana jest ona do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków. Jej celem jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami czy pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe czy piece.

Istotą kampanii jak i działalności cechu kominiarzy w ogóle, jest uświadamianie jak ważna jest dbałość o to, by w pełni sprawne były techniczne przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Właściciel/zarządca budynku musi co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych. Precyzyjnie określa to Ustawa Prawo Budowlane. Prace kontrolne wykonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń czy braków, bezpośrednio po kontroli zarządzający budynkiem musi je niezwłocznie usunąć. Warto tu wspomnieć, iż brak systematycznego oczyszczania czy kontroli stanu technicznego przewodów kominowych może być podstawą do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej, ewentualnej, szkody.

Szczegółowe informacje dotyczące samej kampanii jak i działalności Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, znajdują się na stronie: www.kominiarskicech.pl