Trwają prace nad opracowaniem WPGO

Od Ciebie zależy jak będzie wyglądał projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030″. Wypełnij ankietę i zdecyduj. Termin mija 31 lipca.

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami:

  • Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego (załącznik nr 1),
  • Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim (załącznik nr 2),
  • Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (załącznik nr 3),
  • Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (załącznik nr 4),
  • Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów (załącznik nr 5),

Szczegóły informacji pod poniższym linkiem:

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/ruszaja-prace-nad-opracowaniem-wpgo.html