Uwaga

mieszkańcy miejscowości: Regów Stary, Oleksów, Borek, Sławczyn, Zalesie, Wólka Bachańska.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach, na podstawie sprawozdania z próbki badań wody nr 382941 i 382942 z dnia 03.06.2019 r. stwierdzono, iż woda z wodociągu publicznego w Oleksowie spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wójt Gminy Gniewoszów
Marcin Szymon Gac