Wystawa fotograficzna w Urzędzie Gminy Gniewoszów

26 lutego br. o godzinie 13:30 miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Gospodarstwa specjalistyczne Gminy Gniewoszów – 40 lat później”. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych i przybyłych gości oraz podziękowaniem wszystkim tym dzięki, którym ta wystawa mogła się odbyć. Kurator wystawy Danuta Błażyńska przedstawiła historię czarno – białych fotografii z lat siedemdziesiątych. Następnie Wójt Gminy Gniewoszów Marcin Szymon Gac serdecznie podziękował przybyłym i symbolicznie otworzył wystawę zapraszając do obejrzenia jej. Uczestnicy z sentymentem oglądali fotografie swoich gospodarstw sprzed 40 lat, wspominali swoich bliskich obecnych na zdjęciach, niestety, niektórzy z nich już odeszli.

Rozmawiano też wspólnie o zmianach jakie zaszły w tych gospodarstwach, w rolnictwie, o zmianach na wsi i tradycji wiejskiej na przestrzeni lat, a także o dzisiejszej sytuacji rolników. Wystawę będzie można oglądać do 20 marca br.

Danuta Błażyńska