„Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2018 roku będzie miała miejsce realizacja działań w ramach projektu „Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju”, wybranego do finansowania w konkursie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA „Małe Granty dla Zrównoważonego rozwoju” – III edycja.

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości i zaangażowania uczniów z gminy Gniewoszów oraz partnerów i wolontariuszy poprzez działania na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju. Projekt podkreśla istotę rozwoju wszystkich części gospodarki w sposób niezagrażający dobrom środowiska, promuje zachowania zmniejszające wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. W projekcie przewidziano realizację działań odnoszących się do trzech różnych aspektów zrównoważonego rozwoju: ekologicznych, społecznych oraz ekonomicznych. Projekt stanowi harmonijne połączenie promocji ochrony środowiska naturalnego, wspólnych akcji społecznych mających na celu wzrost wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego gospodarowania odnawialnymi zasobami przyrody, uatrakcyjnienie, upiększenia otoczenia. Uczestnicy przedsięwzięcia w sposób wielowymiarowy poznają zasady współzależności, istniejące powiązania pomiędzy światem przyrody a codziennym życiem, rozwojem człowieka, jakością i długością życia.

Projekt promuje ideę zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym poprzez odwołanie się do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wspólnych działań oddolnych różnych grup społecznych, promocję patriotyzmu lokalnego pojmowanego jako odpowiedzialność za przyrodę, promocję produktów lokalnych, jak również podkreślenie konieczności zapewnienia bioróżnorodności środowiska naturalnego. Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez następujące działania:

  1. Aktywne zwiedzanie edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej z przewodnikiem,
  2. Prezentację „Zrównoważony rozwój na co dzień”,
  3. Warsztaty przyrodnicze,
  4. Warsztaty wikliniarskie,
  5. Wysiew roślin miododajnych oraz posadzenie drzewek,
  6. Degustację lokalnych miodów, serów, chlebów oraz pokaz przygotowywania zdrowych koktajli i soków wraz z degustacją,
  7. Dyskusję i wymianę wniosków przy ognisku.

Jesteśmy przekonani, że inicjowanie, wprowadzanie i utrwalanie zasad zrównoważonego rozwoju może nastąpić poprzez skuteczną edukację młodego pokolenia oraz budowanie świadomości, że środowisko przyrodnicze ponosi wysokie koszty rozwoju gospodarczego. Dlatego też, stworzona została spójna kompozycja warsztatów, które odwołują się do aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych zrównoważonego rozwoju. Wyposażenie uczestników projektu w odpowiednią świadomość i wiedzę realizowane będzie za pomocą zróżnicowanych, interesujących i interaktywnych metod pracy w terenie z wykorzystaniem naturalnych materiałów rękodzielniczych, pomocy multimedialnych, jak również poprzez degustacje, pogadanki, konkursy oraz działania integrujące międzypokoleniowo (sadzenie drzewek).

 

 

 

 

 

Wsparto środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII”