Zaproszenie

Zapraszamy na III spotkanie informacyjne w sprawie programu „czyste powietrze” (dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji)

Wójt gminy Gniewoszów informuje, że dnia 2 grudnia 2021 r o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Borku (budynek po byłej szkole podstawowej), w ramach działalności Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze, odbędzie się trzecie spotkanie z mieszkańcami Gminy zainteresowanymi pozyskaniem środków finansowych na realizację  zadań w ramach programu. Właściciele budynków mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej  jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Przedstawione zostaną założenia Programu, warunki uczestnictwa, zakres i wysokość możliwego do uzyskania wsparcia oraz procedura przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Spotkanie poprowadzi pan Radosław Litwa.

Poniżej link do informacji na temat programu „Czyste Powietrze”:

https://czystepowietrze.gov.pl/