Zaproszenie na I sesję Rady Gminy

Na podstawie upoważnienia  Komisarza Wyborczego z dnia 05 listopada 2018r., znak sprawy: DRD-513/183/26/18 zostałem upoważniony  do zorganizowania pierwszej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie w  kadencji 2018 – 2023, zaproszenia na sesję Radnych wybranych w wyborach samorządowych  w dniu 21 października 2018r. oraz otwarcia tej sesji.

Wobec powyższego  zapraszam na pierwszą sesję Rady Gminy w Gniewoszowie zwołaną postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 05 listopada 2018r. na dzień 19 listopada 2018r. (poniedziałek)o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16,  26-920 Gniewoszów.

Komisarz Wyborczy w/w postanowieniem ustalił następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Zakończenie obrad.

                          Z upoważnienia Komisarza Wyborczego Joanny Ćwil

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac