Zarządzenie Wójta Gminy Gniewoszów

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Treść zarządzenia