Zebranie wiejskie w Wysokim Kole

Zawiadamia się mieszkańców wsi Wysokie Koło, że w dniu 4 października 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w Remizie Strażackiej w Wysokim Kole, odbędzie in zebranie wiejskie.

Celem zebrania będzie pozyskanie dowodów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek mieszkańców wsi Wysokie Koło w sprawie uznania działek nr: 17,  42/1, 42/2, o łącznej powierzchni 1 ,24 ha położonych we wsi Wysokie Kolo, za grunty wspólnoty wiejskiej. Ustalenia dotyczyć będą stanu faktycznego i prawnego ww. działek w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Zapraszamy do czynnego udziału w zebraniu.

Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Małgorzata Orlińska