Złote gody

Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie informuje, że w 2020r. odbędzie się „Uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich” połączona z wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręcza Wójt Gminy.

Pary małżeńskie, które wstąpiły w związek małżeński w 1968r., 1969r. lub 1970r. i wyrażają chęć udziału w takiej uroczystości, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Gniewoszowie.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gniewoszowie lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 48 621-50-03 wew. 21 w terminie do dnia 20.02.2020r.

Złote Gody, to radosne i ważne wydarzenia nie tylko dla najbliższych, ale także dla całej Gminy. Dlatego też wszystkich Jubilatów zachęcamy, aby skorzystali z możliwości i świętowali swoją rocznicę na uroczystościach organizowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gniewoszowie.

Ewelina Mickiewicz