Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Obwieszczenie

Więcej o: Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów informuje, że IUNG w Puławach ogłosił w V okresie raportowania wystąpienie suszy rolniczej. Na terenie naszej gminy wg wytycznych IUNiG w Puławach można szacować straty spowodowane przez suszę w niżej wymienionych uprawach: zboża jare, zboża ozime, rzepik, rzepak oraz krzewy owocowe. Więcej “Obwieszczenie”

Pomoc żywnościowa 2014-2020

Więcej o: Pomoc żywnościowa 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019. Więcej “Pomoc żywnościowa 2014-2020”

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 15 lipca 2019r w godzinach 12.00 – 17.00 w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Ważna informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego dla przedsiębiorców

Więcej o: Ważna informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

zważywszy na realizację obowiązków przez podmioty, poniżej przekazujemy istotne informacje dla przedsiębiorców w sprawie sprawozdawczości, opłat produktowych i opłat związanych z wpisem do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Więcej “Ważna informacja Marszałka Województwa Mazowieckiego dla przedsiębiorców”

Konkurs “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Więcej o: Konkurs “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

XI edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Więcej “Konkurs “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość””

85 rocznica śmierci Marii Skłodowskiej – Curie

4 lipca 2019 – 1934

Dziś mija 85 lat od śmierci Marii Skłodowskiej – Curie, jedynej kobiety-naukowca, która dwukrotnie uhonorowana została Nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach.

Urodzona w Warszawie w Królestwie Polskim będącym pod zaborem Rosyjskim, jako piąte i ostatnie dziecko w rodzinie nauczycielskiej, wywodzącej się z drobnej szlachty. Ojciec Władysław Skłodowski z rodziny herbu Dołęga, matka Bronisława Boguska siostra Władysława, dziedzica Zwoli w gminie Sarnów. Zanim Maria stała się poważnym naukowcem, przyjeżdżała do wuja Boguskiego do Zwoli, zwiedzając również jej okolice.

Dnia 23 lipca o godz. 10:00 odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów spotkanie, na którym będziemy gościć Panią profesor Adelę Munoz Paez z wydziału chemii Uniwersytetu w Sewilli oraz dr Barbarę Petelenz z Krakowa-emerytowanego pracownika naukowego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Zapraszamy do biblioteki.

Zaproszenie

Więcej o: Zaproszenie

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gniewoszów na uroczyste przekazanie obrazu Harre’go Liebermana malarza prymitywisty urodzonego w Gniewoszowie, które odbędzie się dnia 9 lipca 2019 r o godz. 10:00 Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16

Zapytanie ofertowe

Więcej o: Zapytanie ofertowe

Zapytanie dotyczące odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów.

Do góry