Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Informacja

Więcej o: Informacja

Od 1.12.2016  do lekarza J.M. Wiraszka – Szarek  obowiązują numerki
Telefoniczna rejestracja do lekarza od godziny 8.00 

Jolanta Wiraszka – Szarek
Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie

Informacja dla pacjentów

Więcej o: Informacja dla pacjentów

W związku z pytaniami pacjentów tutejszego Ośrodka Zdrowia dotyczącymi wykonywanych iniekcji w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy informujemy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Dz. U. Nr. 139 poz 1139 z późniejszymi zmianami) reguluje i zapewnia dostępność do  lekarza POZ, pielęgniarki  i położnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku  do  piątku  w  godzinach od 8.00 do 18.00.  W dni wolne od pracy, niedziele i święta iniekcje u osób leżących i obłożnie chorych wykonuje Zespół Nocnej Opieki Zdrowotnej z Kozienic po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pod numer tel. 509 2212 226. Od  piątku  od  godz.  18.00  do  godz. 8.00 w przypadku zachorowania należy zgłosić się osobiście do Nocnej  i  Świątecznej Pomocy Doraźnej w Kozienicach  lub  w  stanach  nagłych  wzywać karetkę pogotowia. 

Jolanta Wiraszka – Szarek
Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie

Prawa pacjenta

Więcej o: Prawa pacjenta

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent ma prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju. Skierowanie nie jest wymagane w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Więcej „Prawa pacjenta”

Numer alarmowy

Więcej o: Numer alarmowy

Szanowni Państwo,

uruchomiliśmy specjalny numer telefonu służący zgłaszaniu awarii sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  Numer jest dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

792 59 57 59

Wystawa autorska malarstwa Anny Szymańskiej

Więcej o: Wystawa autorska malarstwa Anny Szymańskiej

Dnia 22.11.2016r. o godz. 15:00-ej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbyło się otwarcie wystawy malarskiej Anny Szymańskiej. Kurator wystawy Danuta Błażyńska powitała wszystkich przybyłych oraz zaproszonych na wystawę gości. Następnie przedstawiła autorkę obrazów Panią Annę Szymańską, w kilku słowach opowiedziała o jej malarstwie, podziękowała osobom, które przyczyniły się do przygotowania wystawy. Oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Gniewoszów Pan Marcin Szymon Gac. Więcej „Wystawa autorska malarstwa Anny Szymańskiej”

Warsztaty w bibliotece

Więcej o: Warsztaty w bibliotece

W dniu 18 października 2016r. w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów odbyły się warsztaty zdobienia różnych przedmiotów metodą decoupage.Warsztaty te przeprowadziły Panie należące do Klubu Robótek Ręcznych „Niteczka”działającego przy MBP w Kozienicach Filia nr 1, pod kierunkiem Pani Barbary Drachal. Uczestniczki – członkinie Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” zdobiły tą metodą deski, bombki, doniczki, pudełka. Słuchały pilnie Pań prowadzących warsztaty, sumiennie i dokładnie wykonując kolejne etapy zdobienia, dobrze się przy tym bawiąc. Na koniec zaprezentowały wykonane przez siebie prace.

Danuta Błażyńska Więcej „Warsztaty w bibliotece”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 05 grudnia 2016r. w godzinach 14.30 – 17.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Floriany

floriany

Ruszył ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej i samorządów – „Floriany”.

Głównym celem konkursu „Floriany” jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

W konkursie nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

Więcej „Floriany”

Do góry