Aktualności

Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Więcej o: Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 –kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka’” wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą tą wizję urzeczywistnić. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych projektów w ramach ogłaszanych konkursów ze Strategią jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

W poniższej tabeli należy zweryfikować czy dany pomysł spełnia ten warunek. Więcej „Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023”

Dzień Sołtysa w Gniewoszowie

Więcej o: Dzień Sołtysa w Gniewoszowie

11 marzec jest ustanowiony Ogólnopolskim Dniem Sołtysa.

Historia funkcji sołtysa sięga średniowiecza, stał on zawsze na czele wsi, był jej gospodarzem i opiekunem. Dziś sołtys to człowiek instytucja na wsi ,,odpowiedzialny za wiele obszarów działania, dlatego warto go doceniać, wyróżniać i dziękować za jego zaangażowanie i sumienność w wypełnianiu swoich licznych obowiązków. W sobotę 11 marca br. w ZSP w Gniewoszowie po raz pierwszy ten dzień uroczyście obchodzono i w naszej gminie. Wójt Marcin Szymon Gac powitał przybyłych gości, następnie podziękował sołtysom za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów mieszkańców oraz złożył życzenia wytrwałości i siły na dalsze wypełnianie tej funkcji. 12 sołtysom obecnym na uroczystości wręczył list z życzeniami i drobne upominki. Więcej „Dzień Sołtysa w Gniewoszowie”

GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE

Więcej o: GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE

8 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbyło się uroczyste spotkanie związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorem uroczystości był Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz Piotr Dela Przewodniczący Rady Gminy w Gniewoszowie.

Gminne obchody Dnia Kobiet rozpoczęły się od życzeń: Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności. Niech radość i uśmiech towarzyszy wam każdego dnia. Spełnienia marzeń, sukcesów zarówno życiu zawodowym, jak i prywatnym – które w imieniu własnym oraz w imieniu Rady Gminy w Gniewoszowie złożył Wójt Gminy. Do życzeń dołączył się także mł. asp. Grzegorz Abramczyk składając życzenia w imieniu Komisariatu Policji w Gniewoszowie.

Każda z przybyłych Pań otrzymała kwiatka, przygotowano także specjalny program artystyczny, na który składały się występy sceniczne, w tym wokalne oraz kabaretowe uczniów z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie i Klubu Seniora „Zawsze Aktywni”. Gościnnie wystąpili również działacze Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie –  Michał Pastuszak i Martyna Kozłowska.

Agnieszka Konieczna Więcej „GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE”

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

Więcej o: Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

Z myślą o prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a więc dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców,  Ministerstwo Rozwoju prowadzi serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, wymagane procedury i formalności, kontakty do organów realizujących odpowiednie procedury oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. Na portalu umieszczono wyszukiwarki – procedur administracyjnych oraz instytucji, a także zebrano w jednym miejscu informacje o funkcjonujących w Polsce rejestrach publicznych.

Więcej „Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców”

Złote gody

Więcej o: Złote gody

Urząd Stanu Cywilnego w Gniewoszowie informuje, że w 2017r. odbędzie się „Uroczystość Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich” połączona z wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręcza Wójt Gminy.

Pary małżeńskie, które obchodziły w 2016r. lub obchodzą w 2017r. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz pary, które swój Jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i jednocześnie wyrażają chęć udziału w takiej uroczystości, proszone są o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Gniewoszowie. Więcej „Złote gody”

Do góry