Dofinansowanie

„Transport i utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewoszów – 2022” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 31.968,00 zł.