Informacja

Urząd Gminy w Gniewoszowie zawiadamia odbiorców energii elektrycznej zasilanych ze stacji: Zdunków 2

Obw. 1 słup 1-18 nr domów: Sarnów 84 – 98

Obw. 2 słup 19 – 40 Sarnów 96, Zdunków 19 – 24

Obw. 3 Hydrofornia

że w dniu 05.01.2018 r.

w godz. 08:00 – 14:00

Wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane wykonaniem prac na stacji zasilającej.

W związku z powyższym wystąpią przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych z hydroforni w Zdunkowie (Zdunków, Sarnów, Mieścisko, Kociołek, Zwola, Marianów, Markowola, Markowola – Kolonia, Boguszówka, Wysokie Koło, Podmieście, Regów Nowy).