Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

Z myślą o prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a więc dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców,  Ministerstwo Rozwoju prowadzi serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, wymagane procedury i formalności, kontakty do organów realizujących odpowiednie procedury oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. Na portalu umieszczono wyszukiwarki – procedur administracyjnych oraz instytucji, a także zebrano w jednym miejscu informacje o funkcjonujących w Polsce rejestrach publicznych.

W zakładce Centrum Pomocy zainteresowani przedsiębiorcy i pracownicy administracji mogą uzyskać informacje dotyczące prawa gospodarczego, w szczególności warunków rozpoczynania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej.