Wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich

Szanowni Mieszkańcy,

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w najbliższym czasie planowane są wybory sołtysów oraz członków rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy terminarz, zgodnie z którym odbędą się spotkania wiejskie, podczas których przeprowadzone zostaną wybory.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w tych ważnych dla naszej społeczności wydarzeniach.

L.p. Nazwa sołectwa I termin   II termin   Miejsce zebrania  

Przewodniczący zebrania

    Data Godzina Data Godzina   Wójt Gminy – Marcin Gac
1. Mieścisko 06.02.2024r. 10.00 06.02.2024r 10.30 u sołtysa – p. Krzysztofa Kępki Wójt Gminy – Marcin Gac
2. Zalesie 06.02.2024r. 12.00 06.02.2024r 12.30 świetlica wiejska w Zalesiu Wójt Gminy – Marcin Gac
3. Sarnów 06.02.2024r. 13.30 06.02.2024r 14.00 strażnica OSP w Sarnowie Wójt Gminy – Marcin Gac
4. Markowola 07.02.2024r. 12.30 07.02.2024r. 13.00 strażnica OSP w Markowoli Wójt Gminy – Marcin Gac
5. Markowola – Kolonia 07.02.2024r. 14.00 07.02.2024r. 14.30 u sołtysa wsi – p. Andrzeja Szewczyk Wójt Gminy – Marcin Gac
6. Sławczyn 08.02.2024r. 12.00 08.02.2024r 12.30 u sołtysa wsi – p. Krzysztofa Pawlonki Wójt Gminy – Marcin Gac
7. Wólka Bachańska 08.02.2024r. 13.00 08.02.2024r. 13.30 u sołtysa wsi – p. Józefa Sadownik Wójt Gminy – Marcin Gac
8. Zwola 13.02.2024r. 11.00 13.02.2024r. 11.30 strażnica OSP w Zwoli Wójt Gminy – Marcin Gac
9. Regów Stary 15.02.2024r. 16.30 15.02.2024r. 17.00 świetlica wiejska w Regowie Starym Wójt Gminy – Marcin Gac
10. Marianów 16.02.2024r. 10.00 16.02.2024r. 10.30 strażnica OSP w Wysokim Kole Wójt Gminy – Marcin Gac
11. Kociołek 16.02.2024r. 12.00 16.02.2024r. 12.30 u sołtysa wsi – p. Gabrieli Komorek Wójt Gminy – Marcin Gac
12. Borek 20.02.2024r. 16.30 20.02.2024r. 17.00 świetlica wiejska w Borku Wójt Gminy – Marcin Gac
13. Gniewoszów 20.02.2024r. 18.00 20.02.2024r. 18.30 Urząd Gminy w Gniewoszowie Wójt Gminy – Marcin Gac
14. Zdunków 26.02.2024r. 12.00 26.02.2024r. 12.30 świetlica wiejska w Zdunkowie Wójt Gminy – Marcin Gac
15. Wysokie Koło 26.02.2024r. 16.00 26.02.2024r. 16.30 strażnica OSP w Wysokim Kole Wójt Gminy – Marcin Gac
16. Boguszówka 28.02.2024r. 14.00 28.02.2024r 14.30 strażnica OSP w Wysokim Kole Wójt Gminy – Marcin Gac
17. Oleksów 21.03.2024r. 17.00 21.03.2024r. 17.30 świetlica wiejska w Oleksowie Wójt Gminy – Marcin Gac