Aktualności

Zaproszenie

Więcej o: Zaproszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie Więcej „Zaproszenie”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

W związku z upałami Wójt Gminy Gniewoszów wprowadza skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów w dniu 10 sierpnia 2018 r. Urząd będzie czynny do godziny 13.30. Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

 

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Konsultacje społeczne

Więcej o: Konsultacje społeczne

Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 – uwzględniających zasadne uwagi i wnioski wynikające z opiniowania i konsultacji społecznych oraz opiniowania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i uzgodnienia Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego przez Ministra Środowiska. Więcej „Konsultacje społeczne”

Zarządzenie

Więcej o: Zarządzenie

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Treść zarządzenia

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Do dnia 9 sierpnia 2018 r. zostaje przedłużony termin przyjmowania prac w konkursie: „MOJA GMINA W OBIEKTYWIE”

Zapraszamy do udziału!

Piknik „MAZOWSZE SENIOROM”

Więcej o: Piknik „MAZOWSZE SENIOROM”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku „MAZOWSZE SENIOROM” Aktywnie – Zdrowo – Sportowo. Będzie to  wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji, które odbędzie się 22 września 2018 w godz.10.00 -17.00 na obiektach sportowych Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach. Więcej „Piknik „MAZOWSZE SENIOROM””

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

W związku z upałami Wójt Gminy Gniewoszów wprowadza skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów w dniu 03 sierpnia 2018 r. Urząd będzie czynny do godziny 13.30

Za wszelkie utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

ASF

Więcej o: ASF

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką przygotowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotycząca ASF – Afrykańskiego Pomoru Świń.

Pobierz ulotkę

Punkt konsultacyjny

Więcej o: Punkt konsultacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 6 sierpnia 2018r w godzinach 8.00 – 13.00 w Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie ul. M. Konopnickiej 19.

Do góry