Aktualności

Informacja

Więcej o: Informacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniu 14 kwietnia 2017 r. (piątek) Urząd Gminy w Gniewoszowie czynny będzie w godzinach 7.30 – 12.30.

Za wszelkie utrudnienia związane ze skróconym czasem pracy serdecznie przepraszam.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Szymon Gac

Wójt Gminy Gniewoszów

I Kiermasz Wielkanocny w Gniewoszowie

Więcej o: I Kiermasz Wielkanocny w Gniewoszowie

„Chrystus zmartwychwstał! I ty człowiecze,

Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,

Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,

Zaczerpnij życia z wiosny oddechu.”

Artur Oppman

Wielkanoc – najważniejsza z uroczystości roku liturgicznego. Jest świętem wielkiej radości, dającym nam możliwość zrozumienia samych siebie,napełniającym nas miłością, dającym nam nadzieję, ukazuje nam nowe możliwości doznania łask Bożych. Naszą radość starajmy się przelewać na innych ludzi. Oprawa i obrzędowość tych świąt jest niezwykle ważna, radosna i barwna. By poczuć atmosferę świąt w dniach 8 – 9 kwietnia odbył się w Gniewoszowie I Kiermasz Wielkanocny połączony z konkursem na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Więcej „I Kiermasz Wielkanocny w Gniewoszowie”

Tradycje wielkanocne

Więcej o: Tradycje  wielkanocne

W związku z ogłoszonym przez Parafię NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole, kolejnym konkursem na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, zachęcającego do kultywowania tradycji wykonywania i święcenia palm- symbolu odradzającego się życia. Panie z Klubu Seniora „Zawsze Aktywni” zdecydowały się w br. wziąć w nim udział. I tak dnia 3 kwietnia po zakończonym zebraniu organizacyjnym , przygotowywały piękne kwiaty z bibuły, zaś 6 kwietnia uplotły palmę. Dekoracja palmy składa się z bukszpanu, barwinku, ziół, kłosów zbóż, suszonego lnu oraz kolorowych kwiatów z bibuły, jest dość okazała mierzy bowiem około 2,5 m wysokości. Myślę, że trud włożony w wykonanie palmy się opłacił, jest piękna, i nie ważne czy zostanie nagrodzona, czy wyróżniona najważniejsza była wspólna praca oraz radość ze spotkania.

Danuta Błażyńska Więcej „Tradycje wielkanocne”

Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady

Więcej o: Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 31 grudnia 2020 roku, każda gmina obowiązana jest osiągnąć poziomy:

  1. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzonych w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych, kolorowych worków, pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców) z których zostały wyprodukowane. Zasada segregacji wszędzie jest taka sama, należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

W gminie Gniewoszów surowców nadających się do recyklingu, ponownego użycia jest zaledwie 17%, pomimo tego, że ponad 90 proc. mieszkańców zadeklarowało segregowanie odpadów, nadal widoczny jest problem z właściwą selekcją odpadów komunalnych przez mieszkańców. Pracownicy odbierającej firmy zgłaszają, iż deklarowanej segregacji nie widać w workach, pojemnikach. Znaczna część mieszkańców wrzuca śmieci bez segregacji do odpadów zmieszanych (worek czarny). Więcej „Wyższe opłaty dla osób niewłaściwie segregujących odpady”

Budzenie się wiosny

Więcej o: Budzenie się wiosny

W dniu 27 marca w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów odbyło się spotkanie z panią Lidią Zaczyńską – pracownik Nadleśnictwa Kozienice. W lekcji poglądowej na temat budzenia się wiosny udział wzięły dzieci z gniewoszowskiego przedszkola (grupa „Smerfy” i „Zuchy”).
Pani Lidia bardzo ciekawie przedstawiła za pomocą ilustracji faunę i florę naszego regionu. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, opowiadając o własnych obserwacjach, miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku.
Lekcja uwrażliwiła dzieci na piękno przyrody i z pewnością dzięki niej będą z większym zainteresowaniem obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

Danuta Błażyńska

Więcej „Budzenie się wiosny”

Komunikat Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

Więcej o: Komunikat Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

w sprawie zmian warunków utrzymywania drobiu

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach, informuje, że od dnia 06.04.2017r. przestaje obowiązywać nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu.

Drób ma być utrzymywany w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami (nie oznacza to zamknięcia drobiu), oraz wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Hodowcy i producenci powinni starać się wypuszczać drób na terenie gospodarstwa, gdzie przebywa człowiek, co w naturalny sposób będzie odstraszało dzikie ptactwo od przebywania w zbyt bliskiej odległości.

Nie obowiązuje nakaz wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami do kurników, z wyjątkiem ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym.

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach
lek. wet. Wioletta Grudzińska

PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników

Więcej o: PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu zaprasza na 1-dniowe szkolenie w dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) z zakresu pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności rolniczej oraz prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów jako jednego z wymogów do spełnienia przez beneficjentów PROW 2014-2020. Tematem głównym będą zagadnienia dotyczące uzyskania premii w Poddziałaniu 6.1 Premie dla młodych rolników. Ważnym elementem zajęć dydaktycznych będzie zaprezentowanie wraz z omówieniem i następnie udostępnienie uczestnikom szkolenia specjalnie opracowanej aplikacji komputerowej do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat warunków dostępu, kryteriów i stosowanych procedur w tym wypełnianie wniosków i biznesplanów. Wykłady poprowadzą pracownicy CDR O/Radom Bolesław Pieczyński i Ireneusz Gradka.

Szkolenie rozpocznie się w dniu 25.04.2017 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Centrum Doradztwa Rolniczego ODDZIAŁ w RADOMIU, ul. Chorzowska 16/18. Więcej „PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników”

Kolejna „Herbatka dla Babci i Dziadka” w bibliotece.

Więcej o: Kolejna „Herbatka dla Babci i Dziadka” w bibliotece.

30 marca br. w naszej bibliotece zrobiło się historycznie i nostalgicznie, a to za sprawą dwojga młodych pasjonatów historii. Andżelika Bachanek oraz Damian Bednarczyk członkowie Stowarzyszenia Miłośników Przeszłości „Gniewosz”, od niedawna działającego w naszej gminie, przeprowadzili dla uczestników spotkania warsztaty genealogiczne „Bliżej Przodków”. W interesujący sposób opowiedzieli o etapach tworzenia historii rodu, lub inaczej jak zacząć tworzenie drzewa genealogicznego. Jakie urzędy i instytucje odwiedzić, czego szukać, na co zwrócić uwagę podczas poszukiwań, gdzie szukać, jak posługiwać się wyszukiwarką internetową. Uczestnicy z ciekawością oglądali przykładowe akty: urodzenia z 1863 r, ślubu, a właściwie małżeństwa z roku1914, czy śmierci z roku 1878, pisane w języku rosyjskim, po łacinie i po polsku. Po zakończonej multimedialnej prezentacji, każdy z uczestników spotkania otrzymał – mini poradnik dla początkujących genealogów. Dyskusjom zaś o historii naszych okolic, wspomnień o dworach i dworkach, o znanych ludziach pochodzących lub związanych z naszą małą ojczyzną, a także opowieściom z dzieciństwa nie było końca.

Danuta Błażyńska Więcej „Kolejna „Herbatka dla Babci i Dziadka” w bibliotece.”

Informacja

Więcej o: Informacja

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 ze zmianami) Wójt Gminy Gniewoszów w załączeniu przedstawia ofertę na realizację zadania publicznego złożonego przez Puławskie Centrum Piłki Siatkowej:

Rodzaj zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Tytuł zadania publicznego – Trening sportowy z piłki siatkowej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w cytowanej ustawy, każdy w terminie do dnia 10 kwietnia 2017r. (7 dni od daty zamieszczenia) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi proszę składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów lub e- mailem na adres gmina@gniewoszow.pl.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

Treść oferty

 

Do góry