Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017- efekty

Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017- efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018. Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017- efekty”

Przerwa w dostawie prądu

Więcej o: Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A zawiadamia odbiorców energii elektrycznej zasilanych ze stacji Gniewoszów 2:

  • ul. Puławska nr 1-28,
  • ul. Zwoleńska nr. 12-15,
  • ul. Lubelska nr. 1-69,
  • ul. Dolna nr 1-21,
  • ul. Rynek nr. 33-39

że w dniu 3 lipca 2018 r. w godzinach od 8.00 – 14.30 wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane wykonaniem prac na linii SN.

 

OGŁOSZENIE

Więcej o: OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gniewoszowie zawiadamia mieszkańców miejscowości: Gniewoszów i Regów Nowy, że w dniu 3 lipca 2018r. w godz. 08:00 – 14:30 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane przerwą w dostawie energii elektrycznej w związku prowadzeniem prac konserwacyjnych na linii SN przez rejon energetyczny.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

DOBRY START

Więcej o: DOBRY START

Kryteria i zasady programu:

1.Komu przysługuje wsparcie?

Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

300 Plus nie dostaną dzieci w przedszkolach i zerówkach. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Więcej „DOBRY START”

XIX EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Więcej o: XIX EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz 19 organizuje konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, pragnąc nagrodzić wybitnych mieszkańców naszego regionu za szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To uhonorowanie pracy i talentu ludzi niepospolitych, którzy z potrzeby serca intensywnie działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Zapraszamy zatem do zgłaszania kandydatów. Nabór wniosków przewidziany jest do 16 lipca br. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Więcej „XIX EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Obwieszczenie

Więcej o: Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach rolnych. W związku z powyższym informuję producentów rolnych których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, iż ostateczny termin składania wniosków o szacowanie szkód w w/w uprawach rolnych upływa z dniem 6 lipca 2018 r. Więcej „Obwieszczenie”

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Więcej o: Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny. Więcej „Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!”

Do góry